فایل های دسته بندی پایه نهم - صفحه 1

پاورپوینت آمادگی و ایمنی در برابر زمین لرزه آمادگی دفاعی پایه نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت آمادگی و ایمنی در برابر زمین لرزه آمادگی دفاعی پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پدافند غیرعامل آمادگی دفاعی پایه نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت پدافند غیرعامل آمادگی دفاعی پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شناخت و مقابله با جنگ نرم مادگی دفاعی پایه نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت شناخت و مقابله با جنگ نرم مادگی دفاعی پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نظام جمع و شیوه های رزم انفرادی آمادگی دفاعی پایه نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت نظام جمع و شیوه های رزم انفرادی آمادگی دفاعی پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 29 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مردان مبارز و زنان قهرمان آمادگی دفاعی پایه نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت مردان مبارز و زنان قهرمان آمادگی دفاعی پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با حماسه دفاع مقدس آمادگی دفاعی پایه نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت آشنایی با حماسه دفاع مقدس آمادگی دفاعی پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بسیج مدرسه عشق آمادگی دفاعی پایه نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت بسیج مدرسه عشق آمادگی دفاعی پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انقلاب اسلامی آمادگی دفاعی پایه نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت انقلاب اسلامی آمادگی دفاعی پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 16 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تهاجم و دفاع آمادگی دفاعی پایه نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت تهاجم و دفاع آمادگی دفاعی پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی