اخرین محصولات ثبت شده

دانلود پاورپوینت درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی پایه هفتم

دانلود پاورپوینت درس 24 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "دانش و هنر در ایران باستان" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 16

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم

دانلود پاورپوینت درس 23 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 18

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم

دانلود پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " اوضاع اقتصادی در ایران باستان " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 17

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایه هفتم

دانلود پاورپوینت درس 21 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " اوضاع اجتماعی ایران باستان " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 15

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایه هفتم

دانلود پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند؟ " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 12

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم

دانلود پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 17

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم

دانلود پاورپوینت درس 18 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " قدیمی ترین سکونتگاههای ایران " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 24

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم

دانلود پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "میراث فرهنگی و تاریخ " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 12

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم

دانلود پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "جاذبه های گردشگری ایران" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 30

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم

دانلود پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "گردشگری چیست؟" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 16

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس چهاردهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم

دانلود پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "منابع آب و خاک " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 37

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم

دانلود پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "جمعیت ایران " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 19

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل